نویسنده = حسین‌علی سعدی
تعداد مقالات: 2
1. بیت‌کوین و ماهیت مالی−فقهی پول مجازی

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-92

رضا میرزاخانی؛ حسینعلی سعدی


2. شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-150

مهدی نوراحمدی؛ حسین‌علی سعدی؛ ولی‌احمد سجادیان؛ مسعود امانی