نویسنده = محمدرضا حیدری
تعداد مقالات: 3
1. برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-326

ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری؛ آرمان روشندل


2. تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-88

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم


3. طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی