کلیدواژه‌ها = پوشش ریسک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-120

10.30471/iee.2018.1444

محمدهادی حبیب اللهی؛ احسان ذاکرنیا


2. ریسک های اوراق رهنی اسلامی و برخی راهکارهای پوشش آنها در ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-145

ابوذر سروش؛ مجتبی کاوند


3. ارائه مدل مفهومی شاخص های موفقیت قراردادهای آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-72

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حمیدرضا اسماعیلی گیوی؛ علیرضا ناصرپور