کلیدواژه‌ها = دولت
تعداد مقالات: 4
1. مصالح فردی و عمومی از منظر اسلام و مکاتب رقیب

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-88

10.30471/iee.2017.1338

علی‌رضا لشکری


2. ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نئولیبرالیسم

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 33-60

حسن سبحانی؛ بهروز ملکی


3. اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 115-158

یدالله دادگر؛ روح الله نظری


4. قیمت گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1384، صفحه 83-114

سید رضا حسینی