کلیدواژه‌ها = بانکداری بدون ربا
تعداد مقالات: 4
1. الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح‎های فنّاورانه مرحله رشد در چارچوب بانکداری بدون ربا

دوره 18، شماره 36، پاییز و زمستان 1400، صفحه 207-227

10.30471/iee.2022.7085.2000

محمود خطیب؛ محمدجواد محقق نیا؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مصطفی سرگلزایی


2. طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 173-204

10.30471/iee.2017.1438

سعید محمدی اقدم؛ مجید کریمی ریزی


4. طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-119

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ محمد‌علی دهقان دهنوی؛ محسن رحمتی‌نیا