تعداد مقالات: 287
126. بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-110

محمدعلی مولایی؛ علی دهقانی؛ مجید فشاری


127. تحلیل نقش مولفه های توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد از دیدگاه اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 91-119

محمدمهدی عسکری؛ حسین میسمی


128. تأثیر امنیت اقتصادی بر سپرده‎های قرض‎الحسنه بانک‎های دولتی و خصوصی ایران

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-110

10.30471/iee.2019.1588

مهدی جعفری؛ ابوالفضل شاه آبادی


130. تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1385، صفحه 92-129

ابوالفضل شاه آبادی؛ عبداله محمودی


131. مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 93-115

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ احمد جعفری صمیمی؛ مسیح مولانا


132. بانکداری محدود

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 93-113

پرویز داوودی؛ محمدجواد محقق


134. امکان‌سنجی ارائه بیمه عمر متصل به سهام در بازار بیمه کشور از دیدگاه خبرگان

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-116

عبدالناصر همتی؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ حمید یاری


135. بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-120

10.30471/iee.2018.1444

محمدهادی حبیب اللهی؛ احسان ذاکرنیا


136. بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 97-142

هادی امیری؛ مجتبی رئیس صفری


137. تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-120

10.30471/iee.2017.1435

سید حمید جوشقانی نائینی؛ محمدجواد توکلی؛ پرویز داوودی


139. تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1386، صفحه 101-121

محمدمهدی عسکری؛ ابوالقاسم توحیدی نیا


140. قدرت خرید؛ مقوم مثلیت پول های اعتباری

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-128

حسن آقا نظری؛ حسین غفوری چرخابی


141. بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 113-156

میثم امیری؛ تیمور رحمانی


142. اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 115-158

یدالله دادگر؛ روح الله نظری


143. ریسک های اوراق رهنی اسلامی و برخی راهکارهای پوشش آنها در ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-145

ابوذر سروش؛ مجتبی کاوند


144. تحلیلی بر جریان معکوس سرمایه بین کشورهای فقیر و غنی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 118-136

رحیم دلالی اصفهانی؛ سهراب دل انگیزان


145. سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی

دوره 18، شماره 36، پاییز و زمستان 1400، صفحه 69-86

10.30471/iee.2022.7740.2101

سید هادی عربی؛ یزدان گودرزی فراهانی؛ علی اکبر ابراهیمی نژاد


146. تأثیر بحران مالی داخلی بر عملکرد بانک‌ها و فعالیت‌های غیرعملیاتی

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-118

10.30471/iee.2018.1556

علی کارشناسان؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی


148. طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-119

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ محمد‌علی دهقان دهنوی؛ محسن رحمتی‌نیا


150. تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه های استانی در ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1391، صفحه 107-138

حسین میرشجاعیان حسینی؛ فرهاد رهبر