نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه دکتری گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

2 دانشیار گروه اقتصاد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده

هدف این مقاله ارائه الگوی توازن اقتصادی در راستای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی است. این تحقیق چارچوب کلی دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره توازن اقتصادی را با روش نمایه معکوس، کشف[1] و سپس با توسعه در این دیدگاه، با روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی، الگوی توازن اقتصادی را با ساختار هفتگانه استخراج کرده است. رهبری به‌عنوان نقطه ثقل و رأس هرم این الگو قرار دارد. هسته فکری، دولت، مردم، خانواده، بازار و بخش خیریه دیگر اجزای الگو را تشکیل می‎دهند. ایمان و تقوا پایه و اساس ساختار الگو است. اجزای الگو براساس میزان ایمان و تقوا در جهت‎دهی جامعه به سمت توازن نقش‎آفرینی می‎کنند. هرچه درجه ایمان و تقوا در اجزا بیشتر باشد، حرکت به سمت توازن سریع‌تر و دقیق‌تر صورت گرفته و جامعه متوازن‎تر خواهد بود.[1]. استخراج مطالب مرتبط از طریق جستجوی کلیدواژه‎ای و مطالعه صفحه به صفحه بیانات، نمایه‎زنی محتوایی کل متن، دسته‎بندی نمایه‎ها، درج نمایه‎های بالادستی و در نهایت استخراج درختواره بیانات در موضوع موردنظر.

کلیدواژه‌ها