کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی
چالش‌های نهادهای مبتنی بر ایمان برای رسیدن به یک جامعه ایمانی و تحلیل رابطه این نهادها و جامعه ایمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.30471/iee.2024.9823.2375

سید روح‌الله مشیری مقدم؛ ناصر الهی؛ سید رضا حسینی


اندیشه و عمل اقتصادی میر مصطفی عالی‌نسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.9724.2371

حجت کاظمی؛ مصطفی سلیمی مفرد


مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 175-201

10.30471/iee.2024.9773.2372

حسن آقا نظری؛ محمد بیدار؛ نصرالله انصاری


درآمدی روش‌شناختی بر کنش اقتصادی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 203-225

10.30471/iee.2024.9826.2376

هادی موسوی


برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 193-210

10.30471/iee.2019.5497.1775

سعیده کامران پور؛ منصور زراء نژاد؛ صلاح ابراهیمی


سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 9-40

10.30471/iee.2019.1585

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی


تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 97-120

10.30471/iee.2017.1435

سید حمید جوشقانی نائینی؛ محمدجواد توکلی؛ پرویز داوودی


مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 31-58

سید محمدرضا سید نورایی؛ سید احسان خاندوزی