دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برآورد ظرفیت تأمین مالی شهرداری با بهره‌گیری از بخش سوم اقتصاد با انتشار اوراق وقف (مطالعه موردی: شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.30471/iee.2023.8878.2268

احمدرضا بختیاران؛ سید محسن سجادی


بررسی سازوکارهای اخذ مالیات از معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران و ارائه رهنمودهای سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.30471/iee.2023.8016.2149

علی آقایی؛ حسین حسن زاده سروستانی؛ سید محمدهادی سبحانیان