کلیدواژه‌ها = مالیات
تعداد مقالات: 5
1. بررسی چالش‌های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و ناهماهنگی آن با مبانی مالیات اسلامی

دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1399، صفحه 299-322

محمد زمان رستمی؛ محمدعلی احمدی؛ محمد هادی رستمی


2. جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-135

غلامرضا مصباحی مقدم


3. بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-163

پرویز سعیدی؛ حسین‌علی نهتانی


4. تاثیر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۵۲ - ۱۳۸۴

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 109-131

علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی؛ فاطمه آقایی