سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 9-40

10.30471/iee.2019.1585

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی


سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 9-33

10.30471/iee.2020.5502.1777

سید احسان خاندوزی؛ ابراهیم میرنظامی


بهینه‌سازی ساختار قراردادهای بانکی بر مبنای الگوی قراردادهای ناقص در بانکداری بدون ربای ایران

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 9-35

10.30471/iee.2020.6256.1880

کامران ندری؛ محمدمهدی عسکری؛ محمدهادی زاهدی وفا؛ علی مصطفوی ثانی


پیش بینی شکاف تورم بر اساس مدل P در ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1383، صفحه 10-39

فیروزه عزیزی


تعیین معادله نظری قیمت تضمینی گندم

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 11-32

مجید احمدیان


مقایسه عملکرد روشهای مختلف اندازه گیری بهره وری در بانکهای اسلامی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 11-40

سیدمحمدضیا فیروزآبادی؛ حبیب الله سلامی؛ سید کاظم صدر


اوراق بهادار استصناع ، مکمل بازار سرمایه ایران

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 13-38

سید عباس موسویان


بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در ایران

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 27-44

10.30471/iee.2024.1287.1179

سید مهدی موسویان؛ رضا ثقفی کلوانق؛ زانا مظفری


مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 31-58

سید محمدرضا سید نورایی؛ سید احسان خاندوزی


حق ، عدالت و جامعه

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 31-57

علیرضا لشکری


ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نئولیبرالیسم

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 33-60

حسن سبحانی؛ بهروز ملکی


ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 33-59

اسمعیل ابونوری؛ احمد جعفری صمیمی؛ یوسف محنت‌فر


مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 33-52

سید‌ محمدرضا امیری طهرانی‌زاده