تعداد مقالات: 287
201. تطور برنامه پژوهشی یک اقتصاددان نهادگرا : داگلاس سیسیل نورث

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-174

ابوالقاسم مهدوی؛ علی نصیری اقدم


203. تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1395، صفحه 151-180

خالد احمدزاده؛ علی فقه مجیدی؛ زهرا ضرونی


205. همکاری و مشارکت در بهره‌برداری از میادین مشترک

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-172

10.30471/iee.2017.1437

محمدهادی زاهدی وفا؛ فرهاد فتح زاد


206. تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در بانک‌های دولتی و خصوصی ایران با تأکید بر کارایی اقتصادی

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 153-183

10.30471/iee.2020.6834.1959

علی محمد حکیمیان؛ زینب کریمی؛ احمد کریمی


207. ارزیابی اثر بازارهای مالی بر بازار قرض‌الحسنه در ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-186

مرتضی عزتی


208. کسری بودجه و تورم در ایران٬ 1354-1383

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 158-220

فیروزه عزیزی


209. درآمدی بر الگوی تخصیص زمان با نگرش دینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 159-189


210. رسوخ پراگماتیسم در اقتصاد نهادگرا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1386، صفحه 160-182

ابوالقاسم مهدوی؛ حمید پاداش


211. اخلاق ، اقتصاد و محیط زیست

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 160-179

ابوالقاسم توحیدی نیا


212. اقتصاد هزینه مبادله

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1385، صفحه 163-217

علی نصیری اقدم


213. تحلیل الگوی پولی ADM با رهیافت عطفی (پیشنهاد یک معیار پولی جدید: باوا)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 169-204

محمد واعظ؛ ایمان باستانی‌فر


214. توسعه روش برآورد ماتریس نتیجه در بازی های چند هدفه غیر مشارکتی مبتنی بر احتمال و امکان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1386، صفحه 169-196

سهراب خانمحمدی؛ جواد جاسبی؛ علیرضا پورابراهیمی


215. بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 199-236

محمدرضا شریف آزاده؛ سهیلا کاغذیان


216. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک‎های ایران

دوره 18، شماره 36، پاییز و زمستان 1400، صفحه 109-125

10.30471/iee.2022.8441.2226

محمد رجائی باغ سیائی؛ مهدی صفائی ایلخچی


217. تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-160

10.30471/iee.2018.1562

احمد کارگر مطلق؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعباس موسویان


218. شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 141-168

حسین شیرمردی احمدآباد؛ سید محسن فاضلیان؛ امیرحسین اخروی


219. تحلیل راهبردهای کلان جهت پیشگیری از بحران های مالی در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1395، صفحه 143-175

حامد تاجمیر ریاحی؛ محمد رحمتی؛ فرزانه اشعریون قمی‌زاده


220. پیشنهاد یک الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-181

10.30471/iee.2017.1342

مجتبی یوسفی دیندارلو؛ محمدعلی شهسواری


221. شناسایی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 157-194

داریوش فرید؛ غلامرضا بردبار؛ حسین منصوری


223. نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل‌های تجزیه

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 161-181

یونس گلی؛ احسان صنیعی؛ یحیی گلی


224. تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-194

10.30471/iee.2019.1601

سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی