برنامه مرابحه کالایی؛ ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

مدیریت نقدینگی یکی از مهم ترین مباحث مربوط به بانکداری است که همه بانک های اسلامی و متداول را در بر میگیرد. اهمیت نقدینگی هنگامی دوچندان میشود که دریابیم عدم توانایی بانک برای پاسخگویی به تعهدات خود نه تنها بانک را به مخاطره میاندازد بلکه پایداری مالی کشور را نیز تهدید میکند. تفاوت بین سررسید داراییها و بدهیهای بانک، علت اصلی ایجاد ریسک نقدینگی است و بانک ها و موسسات مالی باید میزان مطمئنی نقدینگی برای پاسخگویی به تعهدات خود به مشتریان نگهداری کنند و بتوانند در صورت بروز مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای معقول نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. ریسک نقدینگی به علت کمبود ابزارهای مطابق با شریعت اسلام در بازارهای مالی برای موسسات مالی و بانک های اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین منظور به ابداع و معرفی روش های نوین بیش از پیش نیاز است. برنامه مرابحه کالایی یکی از نوآوری هایی است که می تواند به مدیریت نقدینگی بانک ها در کوتاه مدت کمک کند. در این مقاله ما به ساختار و مکانیسم برنامه مرابحه کالایی و به خصوص کاربرد آن به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها