اهداف و چشم انداز

طبق آیین‌نامه جدید کمیسیون نشریات علمی کشور، جهت اهتمام به تخصصی نمودن موضوع و زمینه تلاش علمی آنها و با توجه به اینکه هدف اساسی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تحقیق در قلمرو اقتصاد اسلامی و موضوعات اساسی اقتصاد ایران است، اولویت مجله مقالاتی است که در حوزه اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی پژوهش نموده باشد. از این‌رو جهت اطلاع پژوهشگران، عناوین کلی مرتبط با حوزه تعیین‌شده مورد اشاره قرار می‌گیرد:

1.    نظریه‌پردازی در زمینه اصول مکتب و نظام اقتصادی اسلام مانند عدالت اجتماعی ـ اقتصادی، نقش و جایگاه دولت و بازار، نظام مالکیت و... با رویکرد کمک به تبیین و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی کشور؛

2.    تبیین و ارائه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت؛

3.    پژوهش‌های نظری در زمینه اسلامی‌سازی و بومی‌سازی علم اقتصاد؛

4.    تحلیل علمی رفتار عاملان اقتصادی در جامعه اسلامی کشور در زمینه‌هایی چون تولید، توزیع، مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و...؛

5.    تحقیقات نظری و کاربردی در جهت بهینه‌سازی و ارتقای سطح عملکرد نهادهای پولی، بانکی و مالی اسلامی کشور؛

6.    کاربردی کردن دانش نوبنیاد اقتصاد اسلامی با عنایت به مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران؛

7.    نقد و بررسی مکاتب و اندیشه‌های موجود از منظر ملاحظات بومی و اسلامی؛

8.    نقد و بررسی، سیاست‌ها، برنامه‌ها، نهادها و قوانین اقتصادی کشور با رویکرد اسلامی؛

9.    تحقیقات نظری و کاربردی در جهت حل مشکل اقتصادی نظام اسلامی؛

10.   پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در زمینه‌هایی چون فقه و حقوق اقتصادی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی ایران؛

11.   بهره‌برداری از منابع طبیعی (انفال) در کشور با رویکرد اقتصاد اسلامی.