تحلیلی بر جریان معکوس سرمایه بین کشورهای فقیر و غنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

چکیده

«چرا سرمایه از کشورهای غنی به کشورهای فقیر سرازیر نمی شود؟» عنوان مقاله «رابرت لوکاس» (1990) است که حرکت بین المللی سرمایه های پولی بین کشورهای فقیر و غنی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
مقاله حاضر، ضمن نقد و بررسی نوشته «لوکاس»، از دو دیدگاه «انتخاب مدل» و «فلسفه تحلیل»، برخی نکات مهم مغفول مانده در تحلیل وی مانند جریان معکوس سرمایه انسانی، پول شویی، قوانین و مقررات بی ثبات و غیر قابل اعتماد و نیز ریسک بالای سرمایه گذاری در کشورهای فقیر را مورد توجه قرار می دهد.
در پایان نیز، ضمن جمع بندی مطالب، پیشنهادهای ضمنی مبنی بر کاهش مخاطرات سیاسی، گفتگوی مناسب با صاحبان سرمایه و دولت های کشورهای غنی، تثبیت قوانین، کاهش ریسک سرمایه گذاری، امکان استفاده و رفت و آمد صاحبان اندیشه، تدوین و اجرای سیاست های مبتنی بر انباشت و تشکیل سرمایه انسانی، تقویت سیستم ابداعات، برداشتن موانع قانونی و یک دست نمودن قوانین، تدوین و اجرای درست قوانین ضد پول شویی و فساد مالی ارایه می دهد.

کلیدواژه‌ها