بازار سرمایه و کمک به غربال‌گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مفید

2 مدرس مؤسسه غیرانتفاعی حکمت قم

چکیده

به دلیل وجود انگیزه‌های متفاوت میان بانک و گیرنده تسهیلات همواره نوعی عدم تقارن اطلاعات بین این دو وجود دارد که این امر منجر به پیدایش ریسک­هایی برای بانک در زمینه اعطای تسهیلات می‌شود. یکی از روش‌هایی که بانک‌ها می‌توانند جهت کاهش ریسک‌های مربوط به اعطای تسهیلات در پیش بگیرند، بهره‌گیری از ظرفیت­های ایجاد شده در بازار سرمایه به‌خصوص بازارهای ثانویه جهت غربال‌گری به‌عنوان یکی از روش­های کاهش و مدیریت ریسک اعتباری است. افزون ‌بر این در بانکداری اسلامی به دلیل لزوم رعایت مسائل شرعی در اعطای تسهیلات بانک‌ها می‌توانند از ظرفیت غربال‌گری شرعی ایجاد شده در بازار سرمایه نیز استفاده کنند.
در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، این فرضیه بررسی می‌شود که «بازار سرمایه می‌تواند بانک‌های اسلامی را در بهبود غربال تسهیلات‌گیرندگان و همچنین بخش‌های مختلف اقتصادی یاری کند». از جمله آثار قابل مشاهده برای روش­های غربال‌گری از طریق بازار سرمایه مواردی همچون کاهش مطالبات معوق بانک­ها، کاهش محدودیت­های دسترسی به تسهیلات بانکی توسط مصرف‌کنندگان جز، سهولت دستیابی متقاضیان به منابع مالی بانک­ها، کم‌رنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات‌دهی، کاهش ریسک کژگزینی و بهبود پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک‌ها، کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی است.

کلیدواژه‌ها