امکان‌سنجی ارائه بیمه عمر متصل به سهام در بازار بیمه کشور از دیدگاه خبرگان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکترای اقتصاد مالی دانشگاه تهران

چکیده

در راستای خواسته مشتریانی که تمایل دارند به‌طور هم‌زمان از مزایای مشارکت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و حمایت از حوادث مرگ و میر بهره‌مند شوند، شرکت‌های بیمه، قراردادهای متصل به سهام را معرفی کرده‌اند. بیمه‌نامه عمر متصل به سهام، یک بیمه‌نامه عمر است که در آن همه یا قسمتی از بیمه‌نامه به یک حساب جداگانه تخصیص داده می‌شود که در یک سهام یا پرتفوی خاص سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر این پرتفوی بازده خوبی داشت، منافع مرگ یا بازخرید افزایش می‌یابد و اگر بازده بد داشت، منافع مرگ یا بازخرید متعاقب آن کاهش می‌یابد، در این مقاله امکان‌سنجی ارائه این بیمه‌نامه و محصولات مختلف بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران سنجیده می‌شود. برای این هدف از طریق پرسشنامه با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی از کارشناسان مربوطه در مورد امکان‌سنجی تلوس بیمه عمر متصل به سهام، نظرسنجی شده و در قسمت دوم سه نوع محصولی که بیشترین فروش را در بین محصولات بیمه عمر متصل به سهام داشته است به صورت مقایسه‌های زوجی نظرسنجی به عمل آمد. نتایج نشان می‌دهد که از دیدگاه خبرگان بیمه‌ای، بیمه عمر متصل به سهام قابل عرضه می‌باشد و از میان سه محصول پرفروش بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران، محصول منفعت حداقل بازپرداخت تضمینی در هنگام سررسید نسبت به سایر محصولات ترجیح دارد.

کلیدواژه‌ها