نویسنده = سیدعباس موسویان
ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 253-276

10.30471/iee.2021.6756.1952

علیرضا طلابی؛ سیدعباس موسویان؛ محمد جواد توکلی


تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 137-160

10.30471/iee.2018.1562

احمد کارگر مطلق؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعباس موسویان


اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 145-171

سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ علی ردادی


اوراق بهادار استصناع ، مکمل بازار سرمایه ایران

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 13-38

سید عباس موسویان