نویسنده = محمدتقی گیلک حکیم آبادی
تعداد مقالات: 3
1. اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 269-296

10.30471/iee.2019.5241.1746

مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی


2. بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه‌های اسلامی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-89

محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ زینت کرامتی


3. مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 93-115

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ احمد جعفری صمیمی؛ مسیح مولانا