داوران

 بررسی و کار داوری یک مقاله بسیار طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای جهت ارتقا سطح کیفی  این مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری در سال های قبل بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

 

دکتر کریم آذربایجانی                                              دانشگاه اصفهان

دکتر رضا اکبریان                                                     دانشگاه شیراز

دکتر هادی امیری                                                   دانشگاه اصفهان

دکتر مجتبی باقری تودشکی                                 دانشگاه مفید                          

دکتر محمدجواد توکلی                                            مؤسسه امام خمینی(ره)

دکتر محمداسماعیل توسلی                                 دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

دکتر محمدجواد توکلی                                           مؤسسه امام خمینی(ره)

دکتر حسین حسن‌زاده سروستانی                     دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر رسول خوانساری                                          پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر محمد شیریجیان                                            پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

حجت‌الاسلام دکتر سید رضا حسینی                   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر محمدتقی حکیم‌آبادی                                   دانشگاه مازندران

دکتر سید احسان خاندوزی                                   دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دکتر محمدزمان رستمی                                       دانشگاه قم

دکتر محمدجواد رضائی                                         دانشگاه شاهد

حجت الاسلام دکتر مجید رضایی دوانی              دانشگاه مفید

دکتر سیدکمیل طیبی                                           دانشگاه اصفهان

حجت‌الاسلام دکتر سید هادی عربی                  دانشگاه قم

سید محمدضیاء فیروزآبادی                                 دانشگاه مفید

دکتر وهاب قلیچ                                                   پژوهشکده پولی و بانکی

حجت‌الاسلام دکتر علیرضا لشکری                    پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام دکتر غلامعلی معصومی‌نیا          پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا یوسفی                دانشگاه مفید

دکتر روح‌اللّه شهنازی                                          دانشگاه شیراز

دکتر علی‌حسین صمدی                                     دانشگاه مفید

دکتر علی طاهری فرد هنجی                             دانشگاه امام صادق علیه السلام

حجت الاسلام دکتر مصطفی کاظمی                 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین کرمی               پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی                        دانشگاه مازندران

دکتر حسین میثمی                                              پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر محمد واعظ برزانی                                       دانشگاه اصفهان