نویسنده = علی‌حسین صمدی
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن: مورد ایران (1353‐1386)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-75

علی حسین صمدی؛ سکینه اوجی مهر


3. جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران (1364- 1385)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-92

علی حسین صمدی؛ جواد آماره