نویسنده = سید احسان خاندوزی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تجربی اندیشه‌های جان رالز و محمد باقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمدجواد نوراحمدی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیروس امیدوار؛ سید احسان خاندوزی؛ زینب حاجی جعفری


2. سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-33

سید احسان خاندوزی؛ ابراهیم میرنظامی


3. مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-58

سید محمدرضا سید نورایی؛ سید احسان خاندوزی