نویسنده = ابوالقاسم توحیدی نیا
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1386، صفحه 101-121

محمدمهدی عسکری؛ ابوالقاسم توحیدی نیا


2. اخلاق ، اقتصاد و محیط زیست

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 160-179

ابوالقاسم توحیدی نیا