کلیدواژه‌ها = بحران مالی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت

دوره 18، شماره 36، پاییز و زمستان 1400، صفحه 87-107

10.30471/iee.2022.7930.2133

سید علی روحانی؛ سیداحسان خاندوزی


2. تحلیل راهبردهای کلان جهت پیشگیری از بحران های مالی در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1395، صفحه 143-175

حامد تاجمیر ریاحی؛ محمد رحمتی؛ فرزانه اشعریون قمی‌زاده


3. نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه‌های ایجاد بحران‌های مالی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-40

کامران ندری؛ وهاب قلیچ؛ حسین میسمی