کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی در مدیریت دارایی ها و عوامل موثر بر برنامه های مالی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30471/iee.2023.9167.2301

عزت اله عباسیان؛ محمد خاکی؛ محسن ابراهیمی


3. عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاران در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 70-116

محمدحسین حسین زاده بحرینی