کلیدواژه‌ها = ریسک اعتباری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-87

جلال نادری؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری؛ فاطمه زارعی


2. بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-120

محمدهادی حبیب اللهی؛ احسان ذاکرنیا


3. مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-74

ناهید رجب‌زاده مغانی؛ احمد سیفی؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ مصطفی رزمخواه


5. مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 93-115

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ احمد جعفری صمیمی؛ مسیح مولانا


6. ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 41-66

اصغر آقا مهدوی؛ سید محمدمهدی موسوی


7. عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی ، مطالعه موردی بانک کشاورزی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 46-82

عباس عرب مازار؛ پونه روئین‌تن