کلیدواژه‌ها = پول
تعداد مقالات: 5
1. بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی

دوره 18، شماره 35، بهار و تابستان 1400، صفحه 67-87

10.30471/iee.2021.7030.1994

عباس شفیعی نژاد


3. قدرت خرید؛ مقوم مثلیت پول های اعتباری

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-128

حسن آقا نظری؛ حسین غفوری چرخابی


4. موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1386، صفحه 122-159

حجت الاسلام علیرضا امینی؛ حجت الاسلام عباس سماواتی


5. جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1384، صفحه 35-57

سید حسین میرجلیلی