کلیدواژه‌ها = غرر
بیت‌کوین و ماهیت مالی−فقهی پول مجازی

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 71-92

10.30471/iee.2018.1555

رضا میرزاخانی؛ حسینعلی سعدی


تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 65-88

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم


تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 9-31

سید‌صادق طباطبایی


غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 36-65

غلامرضا مصباحی مقدم؛ اسماعیل رستم زاده