کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری مستقیم خارجی . حقوق سیاسی . سرمایه گذاری داخلی . منابع طبیعی . سرمایه انسانی و زیر ساختها
تعداد مقالات: 1
1. تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1385، صفحه 92-129

ابوالفضل شاه آبادی؛ عبداله محمودی