کلیدواژه‌ها = سیاست مالی
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن: مورد ایران (1353‐1386)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-75

علی حسین صمدی؛ سکینه اوجی مهر


3. تاثیر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۵۲ - ۱۳۸۴

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 109-131

علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی؛ فاطمه آقایی