دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ‌‌آسیب‌شناسی نهادهای خیریه در ایران با تاکید بر استخراج راهبرداها و راهکارهای ارتقاء بخش خیریه با استفاده از تکنیک SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

10.30471/iee.2020.6750.1949

سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی


2. بازار اسلامی کالای ضروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.30471/iee.2021.6198.1870

سید محمدکاظم رجایی


3. برآورد هزینه‌های مبادله تسهیلات اعطایی بانک ملی جمهوری اسلامی ایران در قالب عقود اسلامی منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.30471/iee.2022.8421.2222

سید صفدر حسینی؛ حسن مافی؛ سید فخرالدین فخرحسینی


4. برآورد ریسک بیکاری و بررسی وجود کژگزینی در پوشش بیمه‌ بیکاری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.30471/iee.2022.7840.2118

سید سعید ملک الساداتی؛ ناهید چشمه قصابانی؛ عباس خندان


6. مدل سازی تعیین نرخ سود و بررسی قاعده‌مندی آن در بانکداری بدون ربای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.30471/iee.2023.8920.2272

حسین کفشکر؛ ناصر الهی


7. نفرین نفت، مالیات و دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت: کاربرد استفاده از رویکرد GMMسیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.30471/iee.2023.8762.2258

حمید سپهردوست؛ مرضیه رسولی؛ سید احسان حسینی دوست


8. شناسایی الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی در مدیریت دارایی ها و عوامل موثر بر برنامه های مالی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30471/iee.2023.9167.2301

عزت اله عباسیان؛ محمد خاکی؛ محسن ابراهیمی


9. بررسی امکان‌ تکوّن دانش اقتصاد در پارادایم اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.30471/iee.2023.9052.2290

محمود دهقانی