طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت مدیره بانک رفاه کارگران

2 عضو هیأت علمی گروه بانکداری اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، مؤسسه عالى بانکدارى ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در پژوهش حاضر حوزه‌های شش‌گانۀ بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب‌شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص‌ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود‌آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره‌های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی‌الحساب یا تبلیغات قرار می‌گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دورۀ مالی، به سپرده‌گذاران اختصاص می‌یابد. از مزیت‌های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس‌انداز سرمایه‌گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.

کلیدواژه‌ها