نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه علامه

3 رییس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاددانشگاه امام صادق ع

4 دانشکده مدریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

10.30471/iee.2022.7085.2000

چکیده

تأمین مالی طرح‎های فنّاورانه در مرحله رشد را می‎توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت‌های دانش‎بنیان مورد استفاده قرار داد. الگوی تأمین مالی مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا با حمایت بخش واقعی اقتصاد و اجرای درست عقود بانکی نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی دارند.

هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‎گذاری در طرح‎های فنّاورانه مرحله رشد و طراحی الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح‎ها در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش‎بنیان است. این تحقیق از نوع توسعه‎ای−کاربردی و نحوه گردآوری داده‎ها از نوع پیمایشی می‎باشد که برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسشنامه محقق‎ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه‎گذاری ریسک‎پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرمایه‎گذاری در دو بخش درون‎سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فنّاورانه و برون‎سازمانی شامل عوامل زیست‎بوم کسب‎وکار فنّاورانه و کلان اقتصادی شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‎افزار اسمارت پیالاس نشان داد که مراحل سرمایه‎گذاری طرح‎های فنّاورانه بر سرمایه‎گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند. سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی با به‎کارگیری عقود مشارکتی بنابر الگو عملیاتی و ایفای نقش واسطه‎گری بانک در سیستم بانکداری بدون ربا ارائه شد.

کلیدواژه‌ها