آسیب‌شناسی تأمین مالی خرد در بانک‌های ایران: درس‌هایی برای طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

تأمین مالی خرد را می‌توان به‌عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه‌های با درآمد پایین تعریف کرد. این افراد معمولاً به دلیل اینکه جایگاه اعتباری پایینی دارند، مورد توجه بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی متعارف، قرار نمی‌گیرند. از طرفی یکی از مأموریت­های اصلی بانک‌های اسلامی تأمین تسهیلات خرد برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشد و این در حالی است‌ که بانک‌ها به‌طور معمول ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار فعالیت­های کلان قرار دهند و از ارائه تسهیلات خرد طفره بروند و اهمیت لازم را به این بخش ندهند. هدف این پژوهش آسیب‌شناسی این رفتار بانک‌هاست که به نوبه خود اولین گام جهت طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی می­باشد.
یافته­های این مقاله که با استفاده از روش دلفی و نیز روش تحلیلی−توصیفی به‌دست آمده نشان از آن است که، مخاطرات اخلاقی، هزینه بالای نظارت، نبود وثیقه مناسب، انحراف اعتبارات، نکول استراتژیک، بازدهی پایین و کمبود منابع، از مهم‌ترین آسیب­های تأمین مالی خرد در بانک­های ایران هستند.

کلیدواژه‌ها