شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک¬های مربوط به اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر عامل بانک کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس شرکت سرمایه‌گذاری امید

چکیده

پیشرفت کشور‌های اسلامی‌ و پدید آمدن نیاز‌های جدید و کامیابی نسبی اندیشه علوم مالی اسلامی‌، اندیشمندان مسلمان ‌را به فکر طراحی ابزار‌های مالی اسلامی ‌انداخت. قابلیت‌های عقود اسلامی‌ و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدتی کوتاه انواع ابزار‌های مالی اسلامی ‌طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود.
یکی از نوآوری­های دهه اخیر نظام مالی اسلامی که می­توان گفت توان رقابت با ابزار مشابه آن در نظام مالی متعارف را دارد، اوراق بهادار اجاره یا همان صکوک اجاره است که می­تواند جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی به‌ویژه اوراق قرضه شمرده ­شود.
اوراق بهادار اجاره نیز همانند سایر ابزارهای مالی با توجه به جدید بودن آن­ به­صورت ذاتی مستلزم ریسک­های مختلف است. رقابت‌پذیری، نحوه قیمت‌گذاری، اقبال سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل مهم دیگر تحت تاثیر مخاطره‌پذیری این ابزارها است. بنابراین باید ریسک‌های این ابزار شناسایی شود و در گام بعد این ریسک‏ها حذف یا کاهش یابد.
هدف از این مقاله، دست‌یابی به گنجینه­های دانشی خبرگان مالی و کند‌وکاو در این معادن برای آشکارسازی و مستندسازی ریسک­های اوراق بهادار اجاره با استفاده از روش تحقیق دلفی و اولویت‌بندی آنها با استفاده از روش TOPSIS است.

کلیدواژه‌ها