کلیدواژه‌ها = پوشش ریسک
بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 95-120

10.30471/iee.2018.1444

محمدهادی حبیب اللهی؛ احسان ذاکرنیا


ارائه مدل مفهومی شاخص های موفقیت قراردادهای آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 45-72

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حمیدرضا اسماعیلی گیوی؛ علیرضا ناصرپور