کلیدواژه‌ها = ریسک اعتباری
بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 95-120

10.30471/iee.2018.1444

محمدهادی حبیب اللهی؛ احسان ذاکرنیا


مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 45-74

ناهید رجب‌زاده مغانی؛ احمد سیفی؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ مصطفی رزمخواه


مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 93-115

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ احمد جعفری صمیمی؛ مسیح مولانا


ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 41-66

اصغر آقا مهدوی؛ سید محمدمهدی موسوی