کلیدواژه‌ها = بانکداری بدون ربا
الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح‎های فنّاورانه مرحله رشد در چارچوب بانکداری بدون ربا

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 207-227

10.30471/iee.2022.7085.2000

محمود خطیب؛ محمدجواد محقق نیا؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مصطفی سرگلزایی


طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 97-119

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ محمد‌علی دهقان دهنوی؛ محسن رحمتی‌نیا