کلیدواژه‌ها = انفال
ارزیابی فقهی−حقوقی استفاده از وام مبتنی بر ذخایر نفت و گاز (RBL) در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 279-310

10.30471/iee.2021.6971.1981

سید امیرحسین اعتصامی؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مقصود ایمانی


شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 123-150

مهدی نوراحمدی؛ حسین‌علی سعدی؛ ولی‌احمد سجادیان؛ مسعود امانی