نویسنده = حسین میثمی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل فقهی ماهیت هزینه‏های پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران

دوره 18، شماره 35، بهار و تابستان 1400، صفحه 311-334

10.30471/iee.2021.7454.2062

حسین میثمی؛ سجاد رجبی؛ رضا رنجبران


3. نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه‌های ایجاد بحران‌های مالی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-40

کامران ندری؛ وهاب قلیچ؛ حسین میسمی


4. تحلیل نقش مولفه های توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد از دیدگاه اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 91-119

محمدمهدی عسکری؛ حسین میسمی