نویسنده = محمدهادی حبیب اللهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-120

محمدهادی حبیب اللهی؛ احسان ذاکرنیا


2. طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-78

احمد شعبانی؛ احمدعلی یوسفی؛ علی صالح‌آبادی؛ محمدهادی حبیب‌اللهی