طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق‌ علیه السلام

2 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق‌ علیه السلام

4 دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

ذکر شده است. با این ‌حال شرکت‌های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت‌ها برمی‌گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی‌های نوع جدید شکل گرفته‌اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده‌اند. یکی از انواع تعاونی‌های نوع جدید، تعاونی‌های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می‌پردازد که چگونه یک تعاونی می‌تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل‌های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی‌نفعان، حقوق ذی‌نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی‌نفعان شرکت به دو گروه سرمایه‌گذاران خارجی و اعضا تقسیم می‌شوند که همه ذی‌نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی‌نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می‌شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب‌تر است.

کلیدواژه‌ها