دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-179 
2. مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

صفحه 33-52

سید‌ محمدرضا امیری طهرانی‌زاده


3. طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس

صفحه 53-78

احمد شعبانی؛ احمدعلی یوسفی؛ علی صالح‌آبادی؛ محمدهادی حبیب‌اللهی


4. اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه‌های غیر ‌مالی در ایران

صفحه 79-108

آمنه شهیدی؛ کاظم یاوری؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری


5. بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی

صفحه 109-134

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ سید‌علی حسینی؛ علیرضا رام روز