کلیدواژه‌ها = فقر
تعداد مقالات: 5
1. عوامل تعیین‌کنندۀ هزینه‌های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-154

یوسف محمدزاده


2. بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه‌های اسلامی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-89

محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ زینت کرامتی


3. جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران (1364- 1385)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-92

علی حسین صمدی؛ جواد آماره


4. تحلیل نقش مولفه های توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد از دیدگاه اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 91-119

محمدمهدی عسکری؛ حسین میسمی