کلیدواژه‌ها = اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 277-303

مریم حکمت پور؛ سید رضا صالحی امیری؛ عباس عرب‌مازار؛ عباسعلی قیومی؛ علی اکبر رضایی