کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
تعداد مقالات: 7
1. سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

علی اکبر ابراهیمی نژاد؛ سید هادی عربی؛ یزدان گودرزی فراهانی


2. تأثیر تسهیلات قرض‌الحسنه بر توزیع درآمد در ایران

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-50

حجت ایزدخواستی


3. تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1395، صفحه 151-180

خالد احمدزاده؛ علی فقه مجیدی؛ زهرا ضرونی


5. بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توزیع درآمد: فقر و انباشت سرمایه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 117-151

مجید دشتبان فاروجی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهنوش عبدالله میلانی


6. تاثیر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۵۲ - ۱۳۸۴

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 109-131

علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی؛ فاطمه آقایی