کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 10
1. اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 269-296

10.30471/iee.2019.5241.1746

مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی


3. بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-74

جعفر حقیقت؛ امید محمد قلی‌پور تپه


4. تاثیر گسترش بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران؛ با رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 89-115

محمدنقی نظرپور؛ حسن محمدغفاری؛ سید جواد عمادی


5. جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران (1364- 1385)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-92

علی حسین صمدی؛ جواد آماره


6. تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 61-82

سید رضا حسینی


7. اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 115-158

یدالله دادگر؛ روح الله نظری


8. اثر منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای اوپک و چند کشور منتخب

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1386، صفحه 55-74

مرتضی سامتی؛ عزیز احمدزاده؛ روح الله شهنازی


9. بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 113-156

میثم امیری؛ تیمور رحمانی


10. محاسبه هسته تورم در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 127-158