کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 253-276

10.30471/iee.2021.6756.1952

علیرضا طلابی؛ سیدعباس موسویان؛ محمد جواد توکلی


اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 277-303

10.30471/iee.2021.5481.1772

مریم حکمت پور؛ سید رضا صالحی امیری؛ عباس عرب‌مازار؛ عباسعلی قیومی؛ علی اکبر رضایی


ارزیابی و تحلیل شاخص‎های تاب‎آوری اقتصادی برای کشورهای تک‎محصولی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 211-237

10.30471/iee.2020.5230.1743

محمدرضا مهدیار اسماعیلی؛ محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد


ارائه الگوی اسلامی تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه روابط تجاری ایران و عراق)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 239-267

10.30471/iee.2020.5791.1815

مجتبی رستمی؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح الله سهرابی


چالش درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی؛ پیامدها و راهکارها

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 51-69

10.30471/iee.2018.1554

محمد رضا اسکندری عطا؛ اله مراد سیف


بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 69-94

10.30471/iee.2018.1443

سید حسین میرجلیلی؛ روشنک بزرگی


اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 89-106

10.30471/iee.2017.1339

مرتضی سلطانی؛ محمدابراهیم راعی عزآبادی


مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 33-52

سید‌ محمدرضا امیری طهرانی‌زاده