دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 1-203 
تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

صفحه 65-88

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم


شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد

صفحه 123-150

مهدی نوراحمدی؛ حسین‌علی سعدی؛ ولی‌احمد سجادیان؛ مسعود امانی