نویسنده = عباس عرب‌مازار
تعداد مقالات: 3
1. اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 277-303

مریم حکمت پور؛ سید رضا صالحی امیری؛ عباس عرب‌مازار؛ عباسعلی قیومی؛ علی اکبر رضایی


2. تعیین مؤلفه‌های تاب‌آوری با تأکید بر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1399، صفحه 219-242

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب‌مازار


3. اثر نا اطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-76

عباس عرب‌مازار؛ سارا نظری‌گوار